เขาเป็นใคร ฉันไม่รู้จัก แต่ฉันเกลียด

ฉันไม่ รู้ว่า เขาเป็นผู้ชาย ผู้หญิง
เด็ก หรือคนชรา แต่ฉันเกลียด

ฉัน เกลียด เพราะเขาคิดไม่เหมือนฉัน
ฉันเกลียด เพราะข้อมูลที่ฉันรับรู้ เกี่ยวกับตัวพวกเขา

ฉันเกลียดจนแม้กระทั่ง
อยากให้เขาตาย
ถึง แม้ว่าฉัน จะไม่รู้จักเขาเลยก็ตาม

ฉันเกลียดเขา
เท่ากับ เขาเกลียดฉัน

เขาเกลียดชังฉัน ทั้งที่ไม่เห็นหน้าฉันด้วยซ้ำ

มี คนบอกฉันว่า
ฉันกับเขา อยู่ในเกมอำนาจ

อำนาจเก่า กับ อำนาจใหม่

อำนาจ ที่บอกให้เรารับรู้ ปลูกฝังความคิดเรา

ความคิดที่จะเกลียดชังอีก ฝ่าย
ความคิดที่อีกฝ่ายตาย นั่นคือสิ่งที่สมควร

ฉันกับเขา เราไม่รู้จักกัน
แต่เราอยากให้เขาตาย ด้วยความเกลียดชัง

ตอนนี้ ฉันกับเขา
กำลังกอดคอกันตายไปพร้อมกัน

เครดิต :  lolo

http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I9271062/I9271062.html